Aktualności

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Od dnia 28 kwietnia do 28 maja 2017 przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

zobacz więcej

Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Biała Podlaska działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z poźn. zm.) informuje, że w dniu 31.03.2017 r. Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę nr XXVII/29/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

zobacz więcej

Dodatkowe dwa tygodnie na zgłaszanie kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Biała Podlaska ogłasza ponowny nabór członków do Komitetu Rewitalizacji zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr XXVI/23/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Dokonano zmiany w zasadach naboru – obecnie do zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska uprawniony jest każdy zainteresowany procesem rewitalizacji.

zobacz więcej

ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ DO PROGRAMU REWITALIZACJI

Obecnie trwa najważniejszy etap prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska, który obejmuje opracowywanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w latach 2016-2025. Uczestnicy dziewięciu spotkań rewitalizacyjnych, które odbyły się na terenie Centrum, osiedlu „Wola” i osiedlu „Za torami” wskazywali na problemy występujące na obszarze rewitalizacji oraz dyskutowali jakie działania należy podjąć, aby wyprowadzić ten obszar z kryzysu. Pojawiły się pierwsze pomysły na projekty rewitalizacyjne. To jednak nie koniec etapu tworzenia projektów!

zobacz więcej

Ponowny nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

Z powodu nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów Prezydent Miasta Biała Podlaska ogłasza ponowny nabór członków do Komitetu Rewitalizacji zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr XXVI/23/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska.
Ogłoszenie o ponownym naborze członków Komitetu Rewitalizacji
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji
Uchwała Rady Miasta

Zaproszenie na spotkania warsztatowe w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza mieszkańców miasta Biała Podlaska, a także zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta, organizacje pozarządowe i wszystkich zainteresowanych na serię warsztatów dotyczących działań zmierzających do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.
Celem spotkań warsztatowych jest wypracowanie kierunków działań rewitalizacyjnych i propozycji konkretnych zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska.
zobacz więcej

Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Biała Podlaska ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr XXVI/23/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska.
Ogloszenie_o_naborze_czlonkow_Komitetu_Rewitalizacji
Formularz_zgloszeniowy_kandydata_na_czlonka_Komitetu_Rewitalizacji
URM_XXVI-23-17

Zakończono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zobacz więcej

Zakończono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska

Zobacz więcej

Trwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

W związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 i trwającym procesem konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego, w dniu 15 lutego w Urzędzie Miasta Biała Podlaska odbyły się otwarte warsztaty, w których udział wzięli m.in. radni, przedstawiciele urzędu miasta, MOPS i ZGL. Do 21 lutego br. na terenie miasta prowadzone jest badanie ankietowe.
Zobacz więcej

Wypełnij ankietę dotyczącą obszarów wstępnie wytypowanych jako obszary rewitalizacji

Informujemy, że w zakładce „Konsultacje” pod materiałami dotyczącymi projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji umieszczono formularze ankiet, dotyczących obszarów wstępnie wytypowanych jako obszary rewitalizacji. Obok ankiet znajdują się mapy i listy ulic wchodzących w skład poszczególnych obszarów, wstępnie wskazanych jako obszary rewitalizacji. Prosimy wszystkich zainteresowanych, którzy czują się w jakiś sposób związani ze wskazanymi obszarami (np. gdy stanowią one dla Państwa miejsce zamieszkania, pracy, nauki itp.) o wypełnienie odpowiedniego formularza.
Zobacz więcej