Aktualności

Zakończyły się Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

W dniu 4 czerwca 2017 r. upłynął termin wnoszenia uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Poniżej znajdują się dokumenty uwzględniające wniesione uwagi oraz raport podsumowujący przebieg konsultacji.

III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102, I piętro.

Zobacz protokół z posiedzenia

Opinia do projektu GPR

Wydłużenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Trwające od dnia 5 maja konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 zostają wydłużone do dnia 4 czerwca 2017 r.

zobacz więcej

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 238, II piętro.

Spotkanie otwarte w ramach konsultacji uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza na spotkanie otwarte w ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. o godzinie 15:00, w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102 na II piętrze.

Materiały podlegające konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku o godzinie 13.00  w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102.

Komitet Rewitalizacji miasta Biała Podlaska powołany

Prezydent Miasta Biała Podlaska Zarządzeniem Nr 95/17 powołał Komitet Rewitalizacji, którego zadaniem będzie opiniowanie oraz pełnienie funkcji doradczych odnośnie realizowanego na terenie miasta Programu Rewitalizacji.

zobacz więcej

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Od dnia 5 maja do 28 maja 2017 przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

zobacz więcej

Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Biała Podlaska działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z poźn. zm.) informuje, że w dniu 31.03.2017 r. Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę nr XXVII/29/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

zobacz więcej

Dodatkowe dwa tygodnie na zgłaszanie kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Biała Podlaska ogłasza ponowny nabór członków do Komitetu Rewitalizacji zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr XXVI/23/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Dokonano zmiany w zasadach naboru – obecnie do zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska uprawniony jest każdy zainteresowany procesem rewitalizacji.

zobacz więcej

ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ DO PROGRAMU REWITALIZACJI

Obecnie trwa najważniejszy etap prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska, który obejmuje opracowywanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w latach 2016-2025. Uczestnicy dziewięciu spotkań rewitalizacyjnych, które odbyły się na terenie Centrum, osiedlu „Wola” i osiedlu „Za torami” wskazywali na problemy występujące na obszarze rewitalizacji oraz dyskutowali jakie działania należy podjąć, aby wyprowadzić ten obszar z kryzysu. Pojawiły się pierwsze pomysły na projekty rewitalizacyjne. To jednak nie koniec etapu tworzenia projektów!

zobacz więcej