Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zmiany uchwały nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Od dnia 26 sierpnia do 24 września 2017 przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Zmiany dotyczą przedsięwzięć znajdujących się na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Programu.

Obwieszczenie o konsultacjach

Zakończyły się Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

W dniu 4 czerwca 2017 r. upłynął termin wnoszenia uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Poniżej znajdują się dokumenty uwzględniające wniesione uwagi oraz raport podsumowujący przebieg konsultacji.

III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102, I piętro.

Zobacz protokół z posiedzenia

Opinia do projektu GPR

Wydłużenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Trwające od dnia 5 maja konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 zostają wydłużone do dnia 4 czerwca 2017 r.

zobacz więcej

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 238, II piętro.

Spotkanie otwarte w ramach konsultacji uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza na spotkanie otwarte w ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. o godzinie 15:00, w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102 na II piętrze.

Materiały podlegające konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku o godzinie 13.00  w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102.

Komitet Rewitalizacji miasta Biała Podlaska powołany

Prezydent Miasta Biała Podlaska Zarządzeniem Nr 95/17 powołał Komitet Rewitalizacji, którego zadaniem będzie opiniowanie oraz pełnienie funkcji doradczych odnośnie realizowanego na terenie miasta Programu Rewitalizacji.

zobacz więcej

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Od dnia 5 maja do 28 maja 2017 przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

zobacz więcej

Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Biała Podlaska działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z poźn. zm.) informuje, że w dniu 31.03.2017 r. Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę nr XXVII/29/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

zobacz więcej

Dodatkowe dwa tygodnie na zgłaszanie kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Biała Podlaska ogłasza ponowny nabór członków do Komitetu Rewitalizacji zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr XXVI/23/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Dokonano zmiany w zasadach naboru – obecnie do zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska uprawniony jest każdy zainteresowany procesem rewitalizacji.

zobacz więcej