Aktualności

Trwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

W związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 i trwającym procesem konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego, w dniu 15 lutego w Urzędzie Miasta Biała Podlaska odbyły się otwarte warsztaty, w których udział wzięli m.in. radni, przedstawiciele urzędu miasta, MOPS i ZGL. Do 21 lutego br. na terenie miasta prowadzone jest badanie ankietowe.
Zobacz więcej

Wypełnij ankietę dotyczącą obszarów wstępnie wytypowanych jako obszary rewitalizacji

Informujemy, że w zakładce „Konsultacje” pod materiałami dotyczącymi projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji umieszczono formularze ankiet, dotyczących obszarów wstępnie wytypowanych jako obszary rewitalizacji. Obok ankiet znajdują się mapy i listy ulic wchodzących w skład poszczególnych obszarów, wstępnie wskazanych jako obszary rewitalizacji. Prosimy wszystkich zainteresowanych, którzy czują się w jakiś sposób związani ze wskazanymi obszarami (np. gdy stanowią one dla Państwa miejsce zamieszkania, pracy, nauki itp.) o wypełnienie odpowiedniego formularza.
Zobacz więcej

Zapraszamy na spotkanie i warsztaty konsultacyjne

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska zapraszamy wszystkich zainteresowanych na: spotkanie konsultacyjne oraz warsztaty konsultacyjne.
Zobacz więcej

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne.
Zobacz więcej

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad powoływania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Zobacz więcej

Konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska

Rozpoczynamy konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska (projekt uchwały wraz załącznikami graficznymi – mapami). Zakres konsultacji dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Biała Podlaska.

Zobacz więcej

Ankieta Programu Rewitalizacji zakończona

Zakończyła się ankieta, w której pytaliśmy Państwa o warunki życia w poszczególnych częściach naszego miasta. Państwa odpowiedzi pomogły zidentyfikować miejsca wymagające szczególnego wsparcia w procesie rewitalizacji. Dziękujemy za Państwa głos w dyskusji o jakości życia w naszym mieście.

Ankieta Programu Rewitalizacji