Spotkanie otwarte w ramach konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza na spotkanie otwarte w ramach trwających konsultacji społecznych planowanej zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 września 2017 r. o godzinie 14:30, w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102 na I piętrze.