IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102, I piętro.