Uchwała XXXIII/89/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025