V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102, I piętro.