VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 4 września 2019 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102, I piętro.