Spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza na spotkanie otwarte w ramach trwających konsultacji społecznych planowanej zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 października 2019 r. o godzinie 14:30, w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102 na I piętrze.