Zaproszenie na spotkania warsztatowe w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza mieszkańców miasta Biała Podlaska, a także zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta, organizacje pozarządowe i wszystkich zainteresowanych na serię warsztatów dotyczących działań zmierzających do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.
Celem spotkań warsztatowych jest wypracowanie kierunków działań rewitalizacyjnych i propozycji konkretnych zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska.
Efektem warsztatów będzie opracowanie proponowanych przez mieszkańców projektów do realizacji w ramach rewitalizacji, ze szczególnym naciskiem na wypracowanie niezbędnych działań społecznych oraz towarzyszących inwestycyjnych, które ściśle wiążą się z celami społecznymi.
Każdy mieszkaniec może wnieść swój wkład w rozwój Naszego Miasta.

OSIEDLE ZA TORAMI – LOTNISKO
WOLA – DWORZEC
CENTRUM