Komitet Rewitalizacji

VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102, I piętro.

Protokół z VII posiedzenia i opinia Komitetu Rewitalizacji


VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 4 września 2019 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102, I piętro.

Protokół z VI posiedzenia i opinia Komitetu Rewitalizacji


V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102, I piętro.

Opinia do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do zmiany GPR

Protokół z V posiedzenia


IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. o godzinie 14.30 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102, I piętro.

Prot_Nr_IV-2017_z_posiedz_KR_19.10.2017
Opinia_KR_nt_proj_zm_GPR_19.10.2017


III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102, I piętro.

Zobacz protokół z posiedzenia
Opinia do projektu GPR


II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 238, II piętro.

Protokół z II posiedzenia KR miasta Biała Podlaska


I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku o godzinie 13.00  w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102.

Protokół z I posiedzenia KR miasta Biała Podlaska


Komitet Rewitalizacji miasta Biała Podlaska powołany

Prezydent Miasta Biała Podlaska Zarządzeniem Nr 95/17 powołał Komitet Rewitalizacji, którego zadaniem będzie opiniowanie oraz pełnienie funkcji doradczych odnośnie realizowanego na terenie miasta Programu Rewitalizacji.

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji trwał od 27 lutego do 18 kwietnia 2017 r. i w tym czasie był dwukrotnie wznawiany. Po raz pierwszy z powodu nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Drugie wznowienie naboru wynikało z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lubelskiego, w którym wskazano na potrzebę rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Ogłoszenia o naborze zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Biała Podlaska.

W efekcie przeprowadzonego naboru wolę przystąpienia do Komitetu zadeklarowały następujące osoby:

 1. Adam Artymiuk
 2. Zbigniew Bielecki
 3. Wojciech Chilewicz
 4. Marta Cybulska-Demczuk
 5. Marek Goździołko
 6. Marek Kuprianiuk
 7. Jolanta Oleszczuk
 8. Jan Polkowski
 9. Bernadeta Puczka
 10. Adrian Rabczuk
 11. Wioleta Raszuk
 12. Krzysztof Sacewicz
 13. Grzegorz Siemakowicz
 14. Paweł Siłakiewicz
 15. Karol Sudewicz
 16. Kinga Szymańska

W oparciu o § 3 ust. 2 Uchwały  Nr XXVI/23/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska, Prezydent Miasta powołał 15 członków Komitetu, co stanowi maksymalną liczbę przewidzianą powyższą uchwałą, z zachowaniem odpowiedniego podziału reprezentantów z sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego.

Skład Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska:

 1. Adam Chodziński – przedstawiciel Urzędu Miasta Biała Podlaska, Zastępca Prezydenta Miasta;
 2. Bogumiła Zieńczuk – przedstawiciel Urzędu Miasta Biała Podlaska, Wydział Polityki Społecznej, Kultury i Sportu;
 3. Ewa Borkowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej;
 4. Joanna Syryjczyk-Saczuk – przedstawiciel Urzędu Miasta Biała Podlaska, Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji;
 5. Bernadeta Puczka – przedstawiciel Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.
  w Białej Podlaskiej;
 6. Karol Sudewicz – przedstawiciel Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy;
 7. Wioleta Raszuk – przedstawiciel sektora społecznego;
 8. Marta Cybulska-Demczuk – przedstawiciel sektora społecznego;
 9. Wojciech Chilewicz – przedstawiciel sektora społecznego;
 10. Adam Artymiuk – przedstawiciel sektora społecznego;
 11. Kinga Szymańska – przedstawiciel sektora społecznego;
 12. Jolanta Oleszczuk – przedstawiciel sektora gospodarczego;
 13. Marek Goździołko – przedstawiciel sektora gospodarczego;
 14. Krzysztof Sacewicz – przedstawiciel sektora gospodarczego;
 15. Adrian Rabczuk – przedstawiciel sektora gospodarczego.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami miasta w sprawach dotyczących przygotowania,  koordynowania i prowadzenia procesu rewitalizacji, a także sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.

Zobacz treść zarządzenia