Konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza na spotkanie otwarte w ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

Osoby zainteresowane procesem rewitalizacji będą mogły zgłaszać uwagi, opinie i propozycje dotyczące przygotowanego projektu uchwały oraz załącznika do uchwały – projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2030.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. o godzinie 15:00. Miejscem spotkania będą pomieszczenia piwnic Urzędu Miasta (wejście od strony ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 oraz wejście na parterze przy windzie).

W przypadku osób o szczególnych potrzebach prosimy o wskazanie swoich potrzeb telefonicznie na nr tel. 83 341 61 97 lub 83 341 61 05, na adres e-mail: rewitalizacja@bialapodlaska.pl

Protokół z otwartego spotkania konsultacyjnego

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

W dniu 7 września 2023 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Konsultacje potrwają do 6 października 2023 r. Poniżej znajduje się ogłoszenie o konsultacjach, materiały im podlegające oraz formularz wnoszenia uwag:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Projekt uchwały zmieniającej

Projekt uzasadnienia uchwały

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2030 (33,5 MB)

Załącznik do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2030

Formularz zgłaszania uwag

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Biała Podlaska, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

Szczegółowe informacje i materiały do konsultacji

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska

Konsultacje przeprowadzone będą w dniach od 1 listopada do 30 listopada 2022 r.

Zapraszamy do składania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej na formularzu elektronicznym.

W ramach konsultacji zaplanowane zostało również spotkanie otwarte ze wszystkimi zainteresowanymi procesem rewitalizacji, umożliwiające omówienie delimitacji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Biała Podlaska.

Spotkanie odbędzie się w dniu 4 listopada 2022 roku w godzinach od 16.00 do 18.00 w sali nr 238 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.

Szczegółowe informacje i materiały do konsultacji

Protokół z otwartego spotkania konsultacyjnego

Raport z konsultacji społecznych

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji

GPR miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

GPR miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 – załączniki 1-3

GPR miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 – załącznik 4 arkusz 1

GPR miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 – załącznik 4 arkusz 2

GPR miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 – załącznik 4 arkusz 3

GPR miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 – załącznik 4 arkusz 4

GPR miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 – wykaz zmian

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Od dnia 10 września do dnia 10 października 2019 przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Zmiany dotyczą przedsięwzięć znajdujących się na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Programu. Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:

 • spotkania otwartego dla wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji, umożliwiającego omówienie zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Szczegółowy termin i miejsce spotkania podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem,
 • zbierania uwag ustnych od zainteresowanych procesem rewitalizacji,
 • zbierania uwag, opinii i propozycji zmian w postaci papierowej lub elektronicznej na formularzu konsultacyjnym.

Uwagi i opinie można będzie składać:

 • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@bialapodlaska.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji”,
 • bezpośrednio (osobiście) w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, w pokoju nr 8 (kancelaria ogólna) – w postaci papierowej, bądź w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) – ustnie, w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie o konsultacjach – skan z podpisem

Obwieszczenie o konsultacjach – do łatwego odczytu

Projekt uchwały zmieniającej

Projekt uzasadnienia uchwaly

Projekt_Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Załącznik nr 3 do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025

Załącznik nr 4 arkusz 1 do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025

Załącznik nr 4 arkusz 2 do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025

Załącznik nr 4 arkusz 3 do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025

Załącznik nr 4 arkusz 4 do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025

Formularz zgłaszania uwag

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne. Termin i miejsce spotkania: 4 października 2019 r., godz. 14:30, sala 102 (I piętro) w Urzędzie Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.

Zaproszenie do składania przedsięwzięć do Programu Rewitalizacji

Zapraszamy wszystkich interesariuszy biorących udział w procesie rewitalizacji do zgłaszania przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych mogą składać interesariusze rewitalizacji, to jest m.in.: mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, lokalni liderzy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, właściciele i zarządcy nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe i państwowe oraz wszyscy zainteresowani włączeniem się w rewitalizację miasta.

Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy zgłaszać w formie Fiszki przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Nabór przedsięwzięć będzie trwać od 11.09.2017 r. do 22.09.2017 r.

Wypełnioną fiszkę projektową można składać w następujących formach: drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@bialapodlaska.pl wpisując w tytule „Fiszka przedsięwzięcia – rewitalizacja”; drogą korespondencyjną lub złożoną osobiście w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) w godzinach pracy urzędu – z dopiskiem: „Fiszka przedsięwzięcia – rewitalizacja”.

Dokumenty do pobrania:

 1. Fiszka przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
 2. Gminny Program Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025
 3. Załączniki 1-3 do Gminnego Programu Rewitalizacji
 4. Mapy obszaru rewitalizacji
  Załącznik 4 – CENTRUM
  Załącznik 4 – OSIEDLE ZA TORAMI
  Załącznik 4 – WOLA-DWORZEC
 5. „Wytyczne Ministerstwa i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy zainteresowanych procesem rewitalizacji uwag, opinii i propozycji zmian, dotyczących projektu uchwały.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od dnia 26.08.2017 r. do dnia 24.09.2017 r. w następujących formach:

 1. Spotkania otwartego dla wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji, umożliwiającego omówienie zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Szczegółowy termin i miejsce spotkania podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 2. Zbierania uwag ustnych od zainteresowanych procesem rewitalizacji.
 3. Zbierania uwag, opinii i propozycji zmian w postaci papierowej lub elektronicznej na formularzu konsultacyjnym.

Uwagi i opinie będzie można składać:

 • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@bialapodlaska.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji”,
 • bezpośrednio (osobiście) w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, w pokoju nr 8 (kancelaria ogólna) – w postaci papierowej, bądź w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) – ustnie, w godzinach pracy urzędu./

Poniżej znajdują się materiały podlegające konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag.

Obwieszczenie o konsultacjach

Projekt uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Uzasadnienie do projektu uchwały

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025

załączniki 1-3

załącznik 4 arkusz 1

załącznik 4 arkusz 2

załącznik 4 arkusz 3

załącznik 4 arkusz 4

Formularz zgłaszania uwag

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zmiany uchwały nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne.
Termin i miejsce spotkania: 22.09.2017 r., godz. 14:30, sala 102 (I piętro) w Urzędzie Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji zmian, dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025, stanowiącego załącznik do wyżej wymienionej uchwały.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie do 28 maja 2017 r. (przedłużony do 4 czerwca 2017 r.) w następujących formach:

 1. Spotkania otwartego dla wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji, umożliwiające omówienie założeń i przyjętych kierunków działań w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Szczegółowy termin i miejsce spotkania podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 2. Zbierania uwag ustnych od zainteresowanych procesem rewitalizacji.
 3. Zbierania uwag, opinii i propozycji zmian w postaci papierowej lub elektronicznej na formularzu konsultacyjnym.

Uwagi i opinie będzie można składać:

– drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@bialapodlaska.pl,

– drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji”,

– bezpośrednio (osobiście) w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, w pokoju nr 8 (kancelaria ogólna) – w postaci papierowej, bądź w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) – ustnie, w godzinach pracy urzędu.

Poniżej znajdują się materiały podlegające konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag.

Obwieszczenie o konsultacjach

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Uzasadnienie do projektu uchwały

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały

Raport z konsultacji

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad powoływania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje społeczne projektu uchwały przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 24.01.2017 r. do dnia 22.02.2017 r. w następujących formach:

 1. Spotkania otwartego, ze wszystkimi zainteresowanymi procesem rewitalizacji, umożliwiającym omówienie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Szczegółowy termin i miejsce spotkania podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 2. Zbierania uwag ustnych od zainteresowanych procesem rewitalizacji.
 3. Zbierania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej.

Uwagi i opinie będzie można składać:

 • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@bialapodlaska.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji”,
 • bezpośrednio (osobiście) do Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 8 (kancelaria ogólna), w godzinach pracy urzędu.

Po przyjęciu przez Radę Miasta Biała Podlaska uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, uruchomiony zostanie nabór na kandydatów do wskazanego Komitetu, a następnie zostanie on powołany w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku form, o których mowa w pkt 1 i 2 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl oraz www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl.

Poniżej znajdują się materiały podlegające konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag.

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji

Uzasadnienie uchwały ws zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji miasta Białej Podlaskiej

Formularz zgłaszania uwag – Komitet Rewitalizacji

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne.
Termin i miejsce spotkania: 14.02.2017 r., godz. 16.00, sala 238 (II piętro) w Urzędzie Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.

Zakończono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Raport z konsultacji na temat Komitetu

Konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska

Rozpoczynamy konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska (projekt uchwały wraz załącznikami graficznymi – mapami). Zakres konsultacji dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Biała Podlaska.
Pomocniczo zamieszczony zostaje również dokument diagnozy, stanowiącej podstawę wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Biała Podlaska oraz identyfikacji silnych i słabych stron zaproponowanych obszarów.

Konsultacje społeczne projektu uchwały przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 24.01.2017 r. do dnia 22.02.2017 r. w następujących formach:

 1. spotkania otwartego, ze wszystkimi zainteresowanymi procesem rewitalizacji, umożliwiającym omówienie delimitacji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Biała Podlaska,
 2. warsztatów z zainteresowanymi procesem rewitalizacji, umożliwiających omówienie propozycji, wyrażenia opinii i uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Szczegółowy termin i miejsce prowadzenia warsztatów podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanymi warsztatami,
 3. zbieranie uwag, opinii i propozycji poprzez badanie ankietowe zainteresowanych procesem rewitalizacji.
 4. zbieranie uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej.

Uwagi i opinie będzie można składać:

 • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@bialapodlaska.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”,
 • bezpośrednio (osobiście) do Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 8 (kancelaria ogólna), w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl oraz www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl.

Poniżej znajdują się materiały podlegające konsultacji, diagnoza oraz formularz zgłaszania uwag.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej Miasta Biała Podlaska wraz z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Formularz zgłaszania uwag – wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Obszary zdegradowane i rewitalizacji – mapa zbiorcza

Ankieta – obszar nr 1 CENTRUM
Mapa obszaru nr 1 CENTRUM
Lista ulic obszaru nr 1 CENTRUM

Ankieta – obszar nr 11 WOLA – DWORZEC
Mapa obszaru nr 11 WOLA – DWORZEC
Lista ulic obszaru nr 11 WOLA – DWORZEC

Ankieta – obszar nr 14 OSIEDLE ZA TORAMI – LOTNISKO
Mapa obszaru nr 14 OSIEDLE ZA TORAMI – LOTNISKO
Lista ulic obszaru nr 14 OSIEDLE ZA TORAMI – LOTNISKO

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska zapraszamy wszystkich zainteresowanych na:
spotkanie konsultacyjne służące omówieniu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta.
Termin i miejsce spotkania: 13.02.2017 r., godz. 16.00, sala 238 (II piętro) w Urzędzie Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.
warsztaty konsultacyjne służące wypracowaniu kierunków i działań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2015.
Termin i miejsce spotkania: 15.02.2017 r., godz. 16.00, sala 238 (II piętro) w Urzędzie Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.

Zakończono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska
i tu daj raport z obszarów.
Raport z konsultacji na temat obszarów